เกณฑ์การรับสมัคร

เตรียมอนุบาล

อายุตั้งแต่ 1 ปี 10 เดือน

ชั้นอนุบาล 1

อายุ 3 ปี

ชั้นอนุบาล 2

อายุ 4 ปี

ชั้นอนุบาล 3

อายุ 5 ปี

หลักฐานการสมัคร

  1.  สำเนาสูติบัตร พร้อมต้นฉบับ

  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมต้นฉบับ

  3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

  4. สมุดสุขภาพ (เฉพาะชั้นเตรียมอนุบาล)

ปฏิทินโรงเรียน

ปีการศึกษา 2562
  • ภาคเรียนที่ 116 พฤษภาคม - 27 กันยายน 2562

  • ภาคเรียนที่ 2: 31 ตุลาคม 2562 - 6 มีนาคม 2563

คอร์สปิดภาคเรียน (ตุลาคม 2562)
  • วันที่ 3 - 25 ตุลาคม 2562​

  • Facebook - Black Circle
  • Google Places - Black Circle

© 1988-2019 by Suwawan Kindergarten

1128 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน แขวงบางลำภูล่าง ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สมัครเรียน
โทร 02-437-2985